Ecologische reiniging levert voordelen op voor de gezondheid en het milieu

De vraag naar ecologische reinigingsdiensten voor woon- en bedrijfsomgevingen neemt elke dag toe.

De toegenomen vraag naar gespecialiseerde diensten is het gevolg van nevenwerkingen en ongemak veroorzaakt door conventionele hygiëneproducten voor woningen.

De stijging van de vraag is in lijn met de constante groei van de markt voor gespecialiseerde producten en diensten voor huisdieren, met een omzetgroei van ongeveer 10% per jaar.

De zorg voor baby’s en kinderen is ook een grote en groeiende bron van inkomsten die aanzienlijke bedragen verplaatst.

Maar ook de zorg van ouders en eigenaren over de kwaliteit van de hygiëne van de omgeving waarin deze kinderen en dieren dagelijks leven, is toegenomen.

Met speciale prijzen en plannen beginnen bedrijven die gespecialiseerd zijn in ecologische reiniging te investeren in deze veelbelovende markt die groeit naarmate meer gezinnen zich bewust worden van de gevaren van het gebruik van conventionele hygiëneproducten.

Milieuvriendelijke reiniging beschermt de meest gevoelige
De ecologische aantrekkingskracht van gespecialiseerde reiniging is niet alleen een marketingstrategie.

Het gebruik van speciale producten voor omgevingen met kinderen en huisdieren heeft bewezen gunstig te zijn voor de gezondheid en het welzijn van degenen die in een hygiënische omgeving verblijven.
Stoffen in bleekmiddelen, algemene reinigingsvloeistoffen en andere conventionele huishoudelijke hygiëneproducten kunnen ernstige ademhalingsproblemen en intense irritatie van de huid van de bewoners veroorzaken.Zowel de huid als de luchtwegen worden blootgesteld aan stoffen als chloor, zoutzuur, ammoniak, zwavelzuur, calciumoxide, natriumperoxide, triëthanolamine, natriumsilicaat en andere schadelijke stoffen. Voor huisdieren zoals honden, katten en hamsters is het effect vergelijkbaar.

Daarnaast voorkomt het gebruik van ecologische stoffen voor de huishoudelijke reiniging ook schade aan het milieu. De afvoer van huishoudelijk hygiënisch afval is niet schadelijk voor de rivieren en is gemakkelijker te neutraliseren door rioolwaterzuiveringsinstallaties.

Hygiëne met gezondheid en economie
Ecologische reiniging in auto’s was een van de eerste takken van deze markt, die zich echt consolideerde. Nu wordt het gebruik van ecologische producten voor huishoudelijke hygiëne in veel gezinnen een realiteit.

De vermindering van het gebruik van water kan oplopen tot 75%, in combinatie met biologisch afbreekbare stoffen die niet schadelijk zijn voor het milieu en toch zorgen voor een onschadelijke reiniging voor alle bewoners van het huis.

Met de zuinigheid van water en energie is het de consument die profiteert door te investeren in ecologische reiniging, die zijn gezin en de planeet ten goede komt en zelfs aan het eind van de maand geld bespaart door middel van een hoogwaardige service.

Om tegenslagen en kosten te vermijden, investeren gezinnen in een ecologische reiniging van hoge kwaliteit om het welzijn van hun kinderen en huisdieren te garanderen.
De speciale aandacht voor kwetsbare kinderen en kwetsbare huisdieren is een prioriteit die wordt gematerialiseerd door de producten die ze gebruiken voor het schoonmaken: biologisch afbreekbaar, die niet schadelijk zijn voor de huid of de luchtwegen, met minder water en minder energie.
Bewustwording van het belang van ecologische reiniging is ook essentieel voor consumenten, omdat niet iedereen op de hoogte is van de risico’s die conventionele reinigingsmiddelen achter hun etiketten verbergen, vooral voor kinderen en huisdieren.

Bron: Avital Schoonmaak