Wat moet je weten over een constructieberekening dakopbouw?

Het is op verschillende manieren mogelijk om de bewoonbare oppervlakte van je woning uit te breiden. Eén van de mogelijkheden die hiervoor bestaan is het laten realiseren van een zogenaamde dakopbouw. Wanneer je van plan bent om het dak van je woning uit te laten breiden zal je kunnen vaststellen dat er daarvoor verschillende verplichtingen bestaan. Eén van deze verplichtingen heeft betrekking tot het laten maken van een constructieberekening dakopbouw. Deze constructieberekening dient te worden uitgevoerd zodat de stabiliteit van het pand niet in het gedrang kan komen. Wil jij hier nu graag meer over te weten komen? Dan is het zonder meer aan te raden om je even te verdiepen in de hieronder terug te vinden informatie.

Wat is een constructieberekening dakopbouw?

Zoals de naam van deze berekening reeds aangeeft is het zo dat er bij een constructieberekening dakopbouw een berekening wordt uitgevoerd die als doel heeft om de stabiliteit van de constructie te kunnen vrijwaren. Dat is eenvoudiger gezegd dan gedaan. Bij het uitvoeren van één of meerdere ingrijpende werkzaamheden aan een woning is de kans namelijk aanzienlijk dat de stabiliteit op een zeker ogenblik in het gedrang zal komen. Het uitvoeren van een constructieberekening dakopbouw moet ervoor zorgen dat er van een dergelijk risico geen sprake is. Ze moet dan ook voorkomen dat er bijvoorbeeld scheurvorming ontstaat of dat in het ergste geval de woning komt te verzakken. Beide vormen van schade zijn in de praktijk niet zelden voorkomend. 

Waarom is zo’n constructieberekening noodzakelijk?

De hierboven aangegeven informatie geeft reeds aan dat een constructieberekening dakopbouw laten uitvoeren in de praktijk gepaard kan gaan met een groot aantal verschillende voordelen. Eén van de belangrijkste voordelen waar je op kan rekenen is de bescherming die wordt  gecreëerd voor je woning. Het risico dat er verzakking zal optreden of dat je bijvoorbeeld geconfronteerd zal worden met scheurvorming blijft immers sterk binnen de perken. 

Voor alle duidelijkheid, indien je een dakopbouw wenst te realiseren moet je er rekening mee houden dat het uitvoeren van een constructieberekening niet louter een mogelijkheid, maar wel een absolute verplichting is. Hier dien je dus beslist rekening mee te houden. Deze geldende verplichting zorgt er in de praktijk in ieder geval wel voor dat je op beide oren kan slapen. De stabiliteit van je woning zal door de realisatie van de dakopbouw immers niet negatief worden beïnvloed. 

Hoeveel bedragen de kosten voor een constructieberekening dakopbouw?

Het is vanzelfsprekend dat je bij het laten uitvoeren van een constructieberekening dakopbouw rekening zal moeten houden met bepaalde kosten. Hoeveel deze kosten bedragen wordt in de praktijk steevast beïnvloed door verschillende factoren. Denk op dit vlak bijvoorbeeld aan de omvang van de dakkapel. Hoe groter deze is, des te hoger uiteraard ook de kosten zullen oplopen. Je dient er rekening mee te houden dat de gemiddelde kostprijs van een dakopbouw constructieberekening is gelegen tussen de ongeveer 150 & 500 euro. Met deze kosten valt het dus zeer goed mee. Dit niet in het minst wanneer je weet dat zo’n berekening je heel wat problemen en schade kan besparen.