De aanwending van carbid

Carbid is een vast element dat lijkt op grijs gesteente. Op eerste blik is het niet als chemische stof te herkennen. Vroeger werd dit element voornamelijk in lampjes gebruikt, maar tegenwoordig zijn er veel meer aanwendingen voor. Bijvoorbeeld voor bij het bestrijden van mollen en veldmuizen. Als u over carbid spreekt, dan hebben we het over een gasvormig en licht ontvlambaar chemisch element, het calciumcarbid. De ontwikkeling van gas is ook de reden waarom deze stof in lampen werd gebruikt en een grote rol in de industrie heeft gespeeld.

Wat is carbid?

Doordat calciumcarbid snel ontvlambaar is, is het niet ongevaarlijk met deze chemisch stof te werken en dient u opletten! Werk nooit met deze stof als u rookt of zich dichtbij hete bronnen bevindt, die in aanraking kunnen komen met het carbid waardoor ontvlamming kan ontstaan.

Carbid is geen ongevaarlijke stof, die zonder chemische kennis en persoonlijk bescherming aangewend mag worden. Om prikkeling van uw huid te vermijden, dient u als u met de stof werkt, dichte en resistente handschoenen dragen en direct contact vermijden. Houd u honden en katten op afstand want de stof is niet alleen voor veldmuizen en mollen gevaarlijk, maar ook voor huisdieren..

Wanneer is het middel geschikt voor de verdrijving van veldmuizen en mollen?

Als u veldmuizen en mollen niet kunt verdrijven met eenvoudige middelen zoals de verdrijving met natuurlijke geuren of geluiden, dan dient u hardere maatregelen te treffen. In dit geval is de inzet van carbid effectief en zorgt het ervoor, dat ook alle andere ongedierte met een hoge resistentie tegen alle overige maatregelen vluchten en uw grondstuk niet langer als een aantrekkelijk leefgebied zien. Na het gebruik dient u ervoor zorgen, dat alle resten van de chemisch verbinding kinderveilig worden bewaard.  Als er huisdieren in uw tuin of op uw grondstuk zijn, is het beter deze methode niet in te zetten en aan de gezondheid van uw dieren te denken.

Zo werkt de verdrijving met carbid

De verdrijving van ongedierte in uw tuin leidt tot meer succes, als u met enkele belangrijke facetten rekening houdt:

  • Draag rubberen laarzen
  • Draag handschoenen, in het beste geval wegwerphandschoenen
  • Graaf kleine gaatjes in de bodem en zet voorzichtig de substantie in
  • Sluit daarna de gaatjes en merk of markeer de plekken waar de chemisch stof is.
  • Verwijder de wegwerphandschoenen
  • Laat de rubberen laarzen buiten

Om risico’s voor uw gezondheid uit te sluiten kunt u ook een ademmasker of een doek voor de mond gebruiken.